ימי הביניים

באמצעות העכבר או החצים הזיזו את דמות המשחק והשלימו את המשימות. החץ על גבי המסך יכוון אתכם אל כיוון המשימה. הזהרו מאויבים בדרך.