הסיפור של בלוב 2

באמצעות העכבר חתכו את החבל שמחבר את בלוב וגם חבלים נוספים בדרך כדי לעזור לו להגיע לחברתו.