ביף ובף

יש ללחוץ על העיגול בצבע המתאים לפי הצבע שמופיע בפינה במהירות המרבית ובלי להתבלבל