צפרדע רעבה

כוונו את התותח כדי להאכיל את הצפרדע עם עוגות. לפעמים יש לירות עוגות ישירות לפה של הצפרדעים הרעבות ובשלבים אחרים הירי הוא של כדורים שיגרמו לעוגות ליפול הישר לפיהן הרעב של הצפרדעים.