צבע את העולם 2

הקפיצו את היצורים כדי לחבר אותם לצבע נוסף. שני יצורים אדומים יתחברו יחד. השתמשו במפלצות בסביבה כך שיעזרו במשימה. התנגשו בפצצות כדי להפעילן ובחפצים נוספים בשטח. השתמשו בעכבר.