היכן הגלולה?

שתי המפלצות החביבות רוצות לגדל רגליים. לשם כך, עליהן למצוא את הגלולות שלהן. שתפו פעולה ושחקו יחד כדי לעזור להן. שחקן 1 משחק עם מקשים A,W,D ועם מקש S כדי להסיר חלקי גוף. מקש Q כדי להחזיר חלקי גוף. שחקן 2 משחקם עם החצים ← → ↑ ועם מקש חץ למטה ↓ כדי להסיר חלקי גוף. מקש 0 בלוח המספרים כדי לחבר בחזרה חלקי גוף שנותקו.