סוקובן

יש לדחוף את הארגזים אל המקומות המסומנים בנקודה. לא ניתן למשוך ארגזים, אלא רק לדחוף אותם ולכן המשימה דורשת מחשבה ותכנון מוקדם. השתמשו בתפריט כדי לבטל פעולה אחרונה.