קרב אויר

קרבות אויר בין מטוסים. הטיסו את המטוס עם החצים. ירי עם מקש CTRL. אפשר להחליף למצב שבו שולטים על המטוס עם העכבר. נסו להפיל את מטוס היריב.