ילדת נינג'ה

עליכם לאסוף את כל המגילות בדרך ולגבור על כל האויבים. תנועה עם החצים. מקש A להנפת החרב, מקש S לשליחת כוכבי נינג'ה (מספרם מוגבל) ומקש D לדקירה.