גיבוש לסיירת

עליכם להגיע לסוף המסלול לפני שיגמר הזמן. השתדלו לא ללכלך את המדים, אחת תיפסלו. תנועה עם החצים. כדי לקפוץ או לטפס לחצו על מקש X. כדי לזחול השתמשו בחצים ימינה/שמאלה במהירות. כדי לדלג על מוטות הסולות השתמשו בחצים ימינה/שמאלה במהירות.