משאית במרוץ 3D

נהגו במשאית במרוץ ונסו להגיע ראשונים. תנועה עם החצים.