מרוץ משאית 3D

תנועה עם החצים, בלימה עם חץ למטה. נסו להגיע ראשונים, הזהרו ממכשולים.