ארלין

בעולם מופלא עם שערים לעולמות חדשים עליכם למצוא את דרכיכם. תוכלו לעבור בין שתי הדמויות כדי להצליח להתקדם בשלבים. לכל דמות יתרונות שיוכלו לעזור לדמות השניה. תנועה עם A,S,D,W לחיצה על מקש E למעבר בין הדמויות. השתמשו גם בעכבר.