קיפודים נועזים

הצילו את הקיפודים מחיות הטרף. באמצעות העכבר שחררו להבת אש שתאכל את חיות הטרף. עליכם להזהר שהלהבות לא יגיעו אל הקיפודים.