הגנת הצומח

הגנו על הצומח מפני נזקים. בכל שלב עליכם להציב עצים שיגנו על העץ המרכזי. תוכלו להציב עצים לפי מספר טיפות המים שיש לכם. בהמשך תוכלו גם לשדרג את העצים המגנים באמצעות טיפות מים נוספות. לאחר הצבת העצים תחל מתקפה על העץ המרכזי. נסו להתקדם בשלבים ולהגן על הטבע.