סבתא זפתא

באמצעות העכבר כוונו את הנשק של הסבתא. נועו עם W,A,S,D. לחילופין תוכלו להשתמש בחצים כדי לכוון. עליכם להגן על בית הסבתא מפני אנשי השלג האיומים. השקו את הגינה, טפחו את הסנאים ואלו יעזרו לכם במלחמה.