שליח פיצה

עליכם להביא את הפיצה אל הלקוחות, הזהרו מהתנועה בדרך ואספו מטבעות. תנועה עם החצים, שליחת פיצה עם מקש רווח.