מתקן עולם

הציבו את החלקים החסרים בעולם והעבירו את הדמות אל השער לשלב הבא. תנועה עם החצים. הצבת לבנים עם העכבר.