בעל הבית

במשחק 8 אחוזות שטח, שבכל אחת 3 בתים. השחקן והמחשב מתחרים בתורם ורוכשים בתים במטרה להשתלט על שטח אדמה שלם. המנצח הוא זה שרכש את כל הבתים בשטח אחד.