שיפתח עלי

באמצעות כפתור העכבר השמאלי פתחו מצנחים. בדרך אספו מצנחים נוספים, התקדמו כמה שיותר רחוק וצברו נקודות.