צרות במחברת

המלך הרשע גנב את העיפרון וצייר לו צבא שלם. עליכם להתקדם לאורך ולרוחב המחברת ולנסות להחזיר את המצב לקדמותו. תנועה עם החצים ומקש רווח לירי.