החיות שלי

טפלו בחיות במסירות לפי הצורך. באמצעות העכבר בחרו בכלי הטיפול המתאים בחיה: לטפו אותה, האכילו אותה, תנו תרופות, נקו אחריה ועוד. באמצעות בחירה בכלי והעברתו על החיה לפי תנועות העכבר המצויינות תוכלו לעמוד במשימה ולצבור את מירב הניקוד.