קפיצות עירוניות

עליכם לאסוף נקודות במסלול העירוני תוך כדי ביצוע קפיצות פארקור מסוכנות שאותן מומלץ שלא לנסות, אלא רק במחשב. תנועה עם החצים וקפיצה עם מקש רווח.