צורות משוגעות

אספו את הצורות המתאימות בצבע ובצורה. חצים ישנו את כיוון המשיכה ואפשרויות נוספות ישנו את הצבע ואת הצורה.