חולית

תנועה עם החצים. עליכם לטרוף כמה שיותר מכוניות וחיות. ככל שתתקדמו בשלבים יהיו אויבים מסוכנים יותר. צברו נקודות ואספו בונוסים.