צייד הזבובים

צודו כמה שיותר זבובים לפני שיברחו. תנועה עם החצים. מקש רווח כדי לנשוך. מקש W משחרר רשת. מקש E מאפשר קפיצה זריזה. מקש R בונה מלכודת לזבובים. הזהרו ממחבט הזבובים.