מגדל לבנים

בנו את המגדל הגבוה ביותר. באמצעות העכבר והמקש השמאלי בחרו בלבנה, שחררו אותה באמצעות המקש השמאלי במקום שבו תרצו להציב אותה. אפשר לסובב את הלבנה עם מקש רווח. בנו את המגדל הגבוה ביותר. הקפידו על יציבות הבניין.