עכבר במבוך

עזרו לעכבר למצוא את כל פיסות הגבינה במבוך. באמצעות העכבר כוונו את העכבר בדרכו. מקש X לפעולות מיוחדות. מקש רווח לקפיצה ולחיצה כפולה מעבירה למצב של ירי.