לב העולם

אספו כוכבים, הזהרו מאוייבים ועברו שלבים. תנועה עם החצים. מקש X לירי.