חיבורים

יש להניח את הצינורות בעזרת העכבר מנקודת ההתחלה ועד נקודת הסוף.