ספינות פיראטים

כוון את התותח והשמד את ספינות האויב. בשלבים מתקדמים כדאי להשמיד קודם ספינות שמצויידות בנשק. בסוף כל שלב תוכלו לשדרג את התותח או הספינה.