מוקשים

מטרת המשחק היא להגיע לנקודה מסויימת וחזרה בלי לפגוע במוקשים. חצים משמשים לתנועה ובעכבר לירי.