קפיצת חתול

על החתול לקפוץ ולעקוף את המכשולים שבאים לקראתו. כדי להתחמק מהכשולים יש לקפוץ גבוה. רק בשחרור המקש החתול יקפוץ. אורך הלחיצה קובע את גובה הקפיצה.