בית הרוחות

חפשו את כל המפתחות בבית. עברו שלבים. אפשר לשחק שחקן אחד או שניים. כאשר משחקים שני שחקנים, יש תחילה לבחור בדמות עבור כל שחקן. כל שחקן בתורו מנסה לאסוף את כל המפתחות ולעבור שלב. לכל שחקן 3 פסילות, אחרי כל פסילה עובר התור לשחקן השני. תנועה עם החצים. קפיצה עם מקש רווח.