נמר קופץ

קפצו מנקודה לנקודה וצברו נקודות. התנועה באמצעות העכבר.