בראטס בקניון

מצאו את כל החברים בקניון וחפשו את היציאה. הזהרו מהבריון. כל מפגש איתו יבריח חבר אחד. תנועה עם החצים. חץ למעלה לעליה במעלית וכפתור רווח SPACE משמש לקפיצה.