סודה

גררו באמצעות העכבר את הבועות אל בקבוקי הסודה המתאימים.