הצנחן

אתם בצניחה חופשית. אספו חפצים, הצילו אנשים בדרך. הזהרו ממכשולים ומברקים שעלולים לפגוע בכם. תנועה עם החצים או עם העכבר. הסברים נוספים במשחק עצמו.