לימוד נהיגה

תנועה עם החצים. יש להביא את המשאית בין המכשולים (על פי החצים) מבלי לפגוע בקונוסים.