ג'מפי

מתחו את החבל והקפיצו את ג'מפי. יש לעבור בין הלולאות בדיוק כדי לעבור שלב.