הדרך לעבודה

יש להשתמש בעכבר כדי לחפור באדמה מסלול בטוח לעובדים כדי שיוכלו להגיע לעבודה בשלום.