בול פגיעה

יש להגיע עם הכדור לקונוס האדום. לחיצה על מקש רווח שולחת את הכדור מקונוס אחד לשני.