כדור אדום

עזרו לכדור האדום למצוא את הכתר שלו. אספו כוכבים והזהרו ממכשולים. תנועה באמצעות החצים. ניתן לדחוף חפצים וקופסאות שנמצאים בדרך.