כדור זכוכית

יש לבחור בעזרים כדי להכווין את כדור הזכוכית לעבר החור. ניתן לסובב את הצורה על ידי לחיצה כפולה במקום הבחירה שלה.