סיימון

במשחק ילדים זה יש לזכור את סדר ההדלקה של ארבעת הנוריות הצבעוניות. בכל שלב יש להקיש על הצבעים (באמצעות העכבר) שנדלקו על ידי המחשב. בכל שלב מתווסף צבע נוסף. כמה שלבים תצליחו לעבור?