בועות

יש לתפוס את החרקים בעזרת בועות. לחיצה על העכבר מנפחת בועה, שחרור הלחיצה משחררת את הבועה.