לוח לימוד

2326 הורדותגודל 196Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
מחשב LG.
צילום: יח"צ.

תוכנה ליצירת לוח לימוד. התכנה בעברית ואינה דורשת התקנה. ניתן להגדיר בה תאריך התחלה ומסכת להתחלה, לסמן את הקף הלימוד היומי במשניות או בפרקים והתכנה מייצרת לוח הניתן לשמירה.