ספר תורני חדש: "תורת קטיף"

פורסם: כ"ד אדר התשע"ב | | 13:17 ע"י:
צילום: עטיפת הספר.

הספר "תורת קטיף" של המרכז הממלכתי להנצחת גוש קטיף מאגד את דברי רבני גוש קטיף לקהילותיהם במשך 35 שנה של התיישבות במקום.

הספר "תורת קטיף" של המרכז הממלכתי להנצחת גוש קטיף אסף את דברי רבני גוש קטיף לקהילותיהם במשך 35 שנה.

המציאות המיוחדת של גוש קטיף , האתגרים הגדולים שעמדו בפני התושבים והמקום המרכזי של האמונה והתורה במהלך חייהם יצרו תורת חיים ייחודית. הספר אינו עוסק ב"מאמרים תיאורטיים" אלא בדברי התורה שהיו בין הרב לבני קהילתו דרך פרקי הספר העוסקים בתקופות השונות : הקמת ההתיישבות, ההתמודדות עם הטרור, המאבק, העקירה והצמיחה מחדש מתקבל עמוד שדרה אמוני והילכתי המבטא את עוצמתה וגדולתה של תורת ארץ ישראל המתגלת בדורנו על ידי תלמידי חכמים והציבור החפץ לחיות לאורה של תורה.

בין הסוגיות העולות בספר: האיזון בין הדרכים להמשיך את שגרת החיים בתקופת טרור מתמשך לבין הצורך של " ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" בסיטואציות שונות כגון נסיעות בדרכים, מיקום בתי הספר בטוח הפצמרי"ם, סוגיות הלכתיות מיוחדות כמו התנהלות צוותי החירום של החוסן הקהילתי בשבת, שינה בסוכה במציאות של מתקפת פצמרי"ם, התמודדות עם אבל ושכול כל כך רבים. תחושת השליחות והאידיאל הציוני-דתי מול התנהלות הממשלה והחברה בישראל ועוד.

תקופת המאבק בעקירה והעקירה עצמה תופסת מקום מרכזי בספר הן בדרכי ההתמודדות האמונית והנפשית והן בשאלות של סיכון הממון והחשש לאיבוד הרכוש מול הרצון להישאר עד לרגע האחרון.

גם דברי הרבנים בתקופה שלאחר העקירה מגוש קטיף מובאים בספר. כאן אפשר למצוא התמודדות אמונית מול התוצאה הכואבת והנוקבת של העקירה כמו גם התווית כיוונים חדשים בהקמת הישובים מחדש.

הרב קובי בורנשטיין, אחראי התוכן מטעם מרכז קטיף, מדגיש כי "היכולת של רבני גוש קטיף לבנות התנהלות ציבורית אמונית כל כך מקיפה בהתמודדויות מאוד מורכבות מלמדת אותנו פרק חשוב על התורה, על הרבנים ובעיקר על הציבור שרצה וחפץ ללכת לאור תורה שכזאת".

בין הרבנים שדבריהם קובצו בספר נמנים רבני היישובים ותלמידי חכמים נוספים שנשאו בעול הציבורי שבגוש קטיף: הרב יגאל קמינצקי, הרב נחום רכל, וועד רבני גוש קטיף, הרב שמעון בירן הי"ד, הרב יעקב אריאל, הרב גבריאל קדוש, הרב עזריאל אריאל, הרב מוטה גרינבלט, הרב יהושע דורון, הרב יצחק עראמה הי"ד, הרב ראובן נתנאל, הרב יצחק אמיתי, הרב אברהם יעקב שרייבר, הרב נח וז'ונסקי, הרב ציון טוויל, הרב אופיר כהן, הרב אליקים צדוק, הרב נדיב תורגמן, הרב רפי פרץ, הרב יאיר גנז, הרב יגאל הדאיה, הרב דוד גבריאלי, עמי שקד, הרב איל ורד, הרב בניה ליפשיץ, הרב ניסים מזרחי, הרב אלישע וישליצקי, הרב יוסף אלנקווה, הרב קובי חייט, הרב משה הרשטיק, הרב יונתן רום, הרב אלי פיינסילבר, הרב יעקב אפשטיין.

חלק נכבד מהספר תופסים דבריו של הרב האזורי של גוש קטיף הרב יגאל קמינצקי. בעבודת השחזור הארוכה אי אפשר היה להגיע לכל החומרים. נשמרו בעיקר חומרים שנכתבו מראש על גבי המחשב. וכך אופן השימוש של הרב השימוש בטכנולוגיה הוא זה שלעיתים רבות קבע אלו דברי תורה אכן נשמרו לדורות.