ספר חדש מתאר את מפעל הקיבוץ הדתי

פורסם: כ"ט אלול התשע"א | | 14:05 ע"י: מערכת בבא קמא
צילום: עטיפת הספר.

במלחמת העצמאות נחרבו ונמחקו מחצית מהקיבוצים הדתיים. הספר "נקום ובנינו" מתאר את מפעל השיקום האדיר ועל ההצלחות והמשברים שבדרך.

בשנת תש"ז, ערב הקמת המדינה, מנתה תנועת הקיבוץ הדתי עשרה קיבוצים, שהיו פרוסים ברחבי הארץ מהגליל עד הנגב. עם פרוץ מלחמת העצמאות נמצאו כולם בחזית והותקפו על ידי הכוחות הערבים ומחציתם חרבו ונמחקו מהמפה. 125 מחברי הקיבוצים נפלו בקרבות והותירו עשרות אלמנות ויתומים.

כשוך הקרבות החלה תנועת הקיבוץ הדתי בתהליך שיקום שדרש משאבים עצומים באנשים, בממון ובכוחות נפש. בד בבד פתחה התנועה במבצע התיישבות חסר תקדים וכמעט הכפילה את מספר קיבוציה וזאת למרות משברים חברתיים, רעיוניים וכלכליים שהיו בדרך. כיום מונה התנועה 19 ישובים דתיים שיתופיים.

"נקום ובנינו", ספרו החדש של נחום ברוכי בהוצאת יד בית צבי והקיבוץ הדתי, מתאר את התהליך הארוך והכואב של שיקום התנועה וקיבוציה ואת מאמציה לשמור ולהגשים את ערכי היסוד בתחום הדתי והחברתי שלשמם נוצרה. בספר מובאים בו סיפורי כל הקיבוצים ובכך משמש הספר עדות לאירועים היסטוריים שלא תועדו עד כה והיו עלולים להישכח. כמו כן מתוארת בו התמודדות התנועה במעגלי הציבור הישראלי המתחדש לאחר קום המדינה.

הספר מבוסס על עבודת דוקטור שכתב המחבר במסגרת המחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן.

נחום ברוכי, בן הקיבוץ הדתי וחבר בו במשך שנות יובל, מילא תפקידים רבים בחינוך, בחברה ובמשק ואף שימש כמזכיר תנועת הקיבוץ הדתי. סיפור חייו מאפשר לו לשלב במחקר האקדמי את ההיבט האישי הנובע מהכרה מעמיקה של המערכות והחברים.

הספר נמכר בחנויות הספרים וכן במזכירות הקיבוץ הדתי, טל: 03-6072701.