שולה המוקשים

יש למצוא היכן מוסתרים המוקשים בלוח. לחיצה כפולה חושפת משבצת. לחיצה בודדת מסמנת מקום משוער של מוקש. על פי המספרים שעל המשבצות החשופות ניתן לדעת כמה מוקשים שכנים של אותה משבצת.